Entreprenør Brejner og co

 
kloakarbejde
Draenarbejde
Jord og betonarbejde
Murearbejde

Som aut. kloakmester
ordner vi alle kloak problemer

Skal De have forbedret eller udført nyt kloakanlæg. Er kloakken stoppet eller er kloakledningen brudt sammen.
Så ordner vi det.

Vi benytter os af kloakinspektions-kamara så vi hurtigt kan konstaterer skadens omfang.

Vi udfører komplet nedsivningsanlæg i det åbne land samt udskifter defekte tagbrønde, nedlægger bioblokke og udlægger drænrør.

Ring eller mail, så kommer vi ud og ser på opgaven og udarbejder et tilbud.

 

 

 
   
 


Brejner & Co / Damvejen 2 / 3400 Hillerød / Telefon: 4828 5191 / Mobil: 4011 6191 / E-mail: brejner@brejner-co.dk